ญี่ปุ่น โปรไทยฮับชัพพลายเชน รับห่วงจุดอ่อนค่าแรงแพง

ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่ง จากจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยเกือบ 6,000 บริษัท คิดเป็น 1 ใน 3 ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย และญี่ปุ่นยังเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยโดยการค้าระหว่างกันเฉลี่ยในช่วง

5 ปี(พ.ศ.2560-2564 )มีมูลค่าถึง 56,640 ล้านดอลลาร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงการสัมมนาเชิงนโยบาย “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ไทย-ญี่ปุ่น" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 135 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ส่วนสำคัญทำให้การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเติบโตมากคือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นหรือ JTEPA ,ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือ AJCEP และล่าสุดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEPที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสินค้าและบริการ
“ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจะเป็นความร่วมมือในมิติใหม่ที่สอดรับกับสถานการณ์โลก เช่น โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่สอดรับยุทธศาสตร์สีเขียวของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น พลังงานสะอาด ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์”
ฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ)กล่าวว่า ไทยมีจุดแข็งทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เป็นฮับของซัพพลายเชน ที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ประกาศข้อริเริ่มการลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่นสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนใหม่ของญี่ปุ่น โดยเน้นการเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วย นวัตกรรม
ภูมิภาคเอเชียโดยรวม ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาทางสังคมที่กลุ่มประเทศเอเชียรวมถึงประเทศไทยประสบอยู่ โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมกับจับมือประเทศคู่ค้าเพื่อร่วมสร้างอนาคตของภูมิภาค
“ไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นจุดแข็ง เป็นฮับซัพพลายเชน และยังตั้งอยู่ศูนย์กลางลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเพิ่มการดึงดูดของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นจะสนับสนุนการลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน และการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้เพื่ออุตสาหกรรมขั้นสูง ให้กับบุคลากรของไทยผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ “
ทั้งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) ที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ ในการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ร่วมมือกับไทยในดำเนินการเรื่องให้ประสบความสำเร็จ ขณะที่ RCEP จะสร้างมูลค้าการค้าการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศเพิ่มมากขึ้น
ซาซากิ โนบุฮิโกะ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทร (JETRO) กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งขณะนี้ไทยกับญี่ปุ่นกำลังเผชิญความท้าทายทั้งในปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความท้าทายด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน(Digital Transformation ทรานฟอร์มเมชั่น การพัฒนาทักษะแรงงาน และสุขภาพ
“เทรนด์เรื่องของธุรกิจสีเขียวหรือการลดคาร์บอนกลายเป็นกระแสโลกจึงเป็นความท้าทายด้านเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง โดยไทยชูประเด็น เศรษฐกิจสีเขียวหรือBCG ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมจะร่วมมือการลงทุนและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีนี้”
ทาเคโอะ คาโตะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC) กล่าวว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจญี่ปุ่นพบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคคือ ราคาวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ส่วนปัญหาการลงทุนในไทยนั้นเรื่องสำคัญคือ ปัญหาค่าแรงงานมีราคาแพง รวมทั้งการเก็บภาษีแรงงาน ซึ่งขณะนี้ หอการค้าญี่ปุ่นฯ ได้นำเสนอปัญหาเพื่อให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไข
ทั้งนี้นักลงทุนญี่ปุ่นและไทยจะร่วมกับผลักดันการทำธุรกิจแบบ BCGซึ่งสอดคล้องกับโมเดลหลักในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ค. นี้ และนักลงทุนญี่ปุ่นยังสนใจลงทุนในธุรกิจ Health Care หรืออุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ ล่าสุด หอการค้าญี่ปุ่นได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลเร่อง BCG และอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ แล้ว
ทาเคทานิ อัตสีชิ ประธานเจโทร ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อดีในเรื่องของการที่มีคู่ค้าทางเศรษฐกิจมาก ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย แต่ก็ยังไม่ได้ดีกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆในเรื่องของค่าแรงของแรงงาน อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่านักลงทุนญี่ปุ่นจะเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมด้านการบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชย์จาก RCEP
Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

 

คลิก

Cr.Bank of Thailand Scholarship Students
-------------------------------------------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านารเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b 
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you

 

290322 MB 50 BONUS TH 843x150px 1


220422 TH Shares 843x150px
   

Broker Name Regulation Max Leverage Lowest Spreads Minimum Deposit Minimal Lot Contact

BDSwiss

CySEC, FSC, FSA 1000 : 1

1.5 pips - Classic
1.1 pips - VIP
0.0 pips - RAW

$10 0.01 lots View Profile
Visit Website

Doo Prime

SEC, FINRA, FCA, ASIC, FSA, FSC 500 : 1 0.1 pips $100 0.01 lots

View Profile
Visit Website

Lirunex

CySEC, LFSA, MED

1000:1 0.0 pips $25 0.01 lots View Profile
Visit Website

fpmarkets

ASIC, CySEC

30:1 for ASIC & CySEC clients.
500:1 St. Vincent & the Grenadines

 

0.0 pips - RAW
1.0 pips - Standard

100 AUD or equivalent  0.01 lots View Profile
Visit Website

Global GT

CySEC, FSCA, FSA  1000:1   0.0 pips - ECN

0.6 pips - Pro
1.5 pips - Standard+
1.5 pips - Standard FX
1.0 pips - Mini
1.9 pips - Cent

 $5 0.01 lots View Profile
Visit Website

XM

FCA, ASIC,IFSC,
CySec
888 : 1 1 pips – Micro
1 pips – Standard

0 pips - Zero
$5 0.01 lots View Profile
Visit Website

Broker Exness

Exness

CySEC, FCA Unli : 1  Stand
Unli : 1 Raw   
Unli : Zero
0.3 pips – Stand
0 pips – Raw
0 pips – Zero
$1 0.01 lot  Stand
0.01 lot  Raw
0.01 lot  Zero
View Profile
Visit website

Pepperstone

ASIC 500 : 1 1 pips - Stand
0.1 pips - Razor
1 pips - No Swap
0 Pips - Active Trade
$200 0.01 lot View Profile
Visit Website

Swissquote bank

FINMA 400 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website

GMIEDGE

 FCA, VFSC  2000:1 0.1 Pips  $2.5   0.01 lot View Profile
Visit Website

TICKMILL

FCA 500:1 1.6 pips $25 0.01 lot View Profile
Visit website

GKFX

FSC 500:1 0.6 pips $50 0.01 lots View Profile
Visit Website
290318 atfx logoATFX FCA, CySEC 200 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website
171120 lcg logoLCG FCA 1:500 0 pips 10$ 0.01 lot View Profile
Visit Website
170803 roboforex logoRoboForex CySEC, IFSC 2000:1 0.4 pips $10 0.01 lot View Profile
Visit Websit

www.fxclearing.com
FXCL Markets

IFSC 500 : 1

1 pips - Micro
1 pips - Mini
0.6 pips - ECN Li
0.8 pips - ECN Inta
1 pips - ECN Sca

$1 0.01 lot View Profile
Visit website
180209 usgfx logoUSGFX ASIC, AFSL 500 : 1 1.3 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website

 

AxiTrader

FCA, ASIC, FSP, DFSA 400 : 1  0.0 pips $1 0.01 lot all View Profile
Visit website
http://forex4you.com
Forex4you
FSC of BVI 1000 : 1 0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP
$1 0.0001 lot Cent
0.01 lot Classic
0.01 lot STP
Visit website
View Profile
http://www.fxprimus.com
FXPRIMUS
CySEC 500 : 1 2 pips - Mini
0.8 pips - Stand
0 pips - ECN
$100 0.01 lot all View Profile
Visit Website

Dukascopy Bank

FINMA 200 : 1 1.7 pips 
$1 0.01 lot all

View Profile
Visit Website

FXTM

CySec ,FCA,IFSC 1000 : 1

0.0 pips - ECN

0.1 pips -Stan

$1 0.01 lot View Profile
Visit Website

AETOS.COM

AETOS

FCA, ASIC 200 : 1 1.8 pips $250 0.01 lot View Profile
Visit website

IC Markets

ASIC 500 : 1 1 pips - Mini
1 pips - Stand
0 pips - ECN
$200 0.01 lot

View Profile

Visit website

WeTrade

FCA, FSA 1000 : 1 0.0 pips ECN
1 Pips STP
$20 0.01 lot all

View Profile

Visit website

zeromarkets

ASIC 500 : 1 0.0 pips  AU$100 or equivalent 0.01 lot View Profile
Visit website

EIGHTCAP

ASIC 500 : 1 0.0 pips  $100 0.01 lot

View Profile

Visit website

Forex4you

FSC of BVI  1000 : 1 0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP
$1 0.01 lot all  Visit website
View Profile 

 

ดูตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ทั้งหมด คลิก

 

 

 

 

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"