ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชี ZFX

ขั้นตอนที่ 1

คลิก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ZFX > ดูรีวิวโบรกเกอร์ ZFX ข้อดีข้อเสีย คลิก
เมื่อคลิกลิงก์ขึ้นมาจะเจอกับหน้านี้ กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกช่อง (ภาษาอังกฤษ) เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ต่อไป


ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลพื้นฐานผู้สมัครและกฎการใช้บริการ เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ลงทะเบียน


ขั้นตอนที่ 3

ลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นรายละเอียดบัญชีเทรดมาให้ คลิก “ กลับสู่หน้าหลัก

 

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อกลับมาสู่หน้าหลัก คลิก “ ไม่ได้ยืนยันเอกสาร

ขั้นตอนที่ 5

กรอกข้อมูลรายละเอียดการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนทุกช่อง และอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- บัตรประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตขับขี่

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่ ( ไม่จำเป็น / จะแนบหรือไม่แนบก็ได้ )
เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ส่ง

 

ขั้นตอนที่ 6

กรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมกับแนบไฟล์หน้า “ Book Bank ” เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ส่ง ” เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ ZFX ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่เราส่งไป ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วันทำการ