โบรกเกอร์ Forex ที่สามารถฝากถอนเงินผ่าน Skrill ได้มีดังนี้

 ลำดับ  Broker  ฝากเงินขั้นต่ำ  ถอนเงินได้สูงสุด

Real

Spread

ค่าธรรมเนียม

1 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.5 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
2  $1 10,000 USD / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 0.6 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
3  $1 12,000 $ / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
4 $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
5 $5  ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.8 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
6  $250 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1  ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
7

HFM

$5 10,000 $ 1.2   ฝาก 0 %
ถอน 0 % 

020418 button review forex broker

160418 enter site
8

$100 10,000 $  1.2 ฝาก 0 %
ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
9

 

 $25 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.7  ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
10 $200 100 EUR  0.3 ฝาก 0 %
ถอน 0 %  
020418 button review forex broker 160418 enter site
11 vantage $50 ไม่จำกัดจำนวนถอน 0 ฝาก 0 %
  ถอน 1 %  
020418 button review forex broker 160418 enter site
12 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1  ฝาก 0 %
  ถอน 0 %  
020418 button review forex broker

160418 enter site

 13

 

$5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.7 ฝาก 0 %
    ถอน 0 %   
020418 button review forex broker 160418 enter site
14 

 

$1  ไม่จำกัดวงเงินถอน  1 ฝาก 0 %
   ถอน 1 %   
020418 button review forex broker 160418 enter site
15

 

 $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.2  ฝาก 0 %
   ถอน 1 $   
020418 button review forex broker 160418 enter site
16

$5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1

ฝาก 0 %
ถอน 1% 

020418 button review forex broker

160418 enter site

17  ไม่จำกัด ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1  ฝาก 0 %
  ถอน 1 %
020418 button review forex broker

160418 enter site

 18

 

 $5 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 19 Fpmarkets new $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.0

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker

160418 enter site

 20 $10 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.4 

ฝาก 0 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 21

$5 10,000 $ 1.7 

ฝาก 0 %
ถอน 1%

020418 button review forex broker 160418 enter site
22  $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1

ฝาก 0 %
ถอน 0 % 

020418 button review forex broker

160418 enter site

23  $200 100 EUR 0.3

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
24   $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.4 

ฝาก 2.9 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
25   $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.4

ฝาก 3.9 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 26 $1.29  300 $ / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
0.2 


ฝาก 3.9 %
ถอน 1 % 

020418 button review forex broker 160418 enter site
 27

 $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.2  ฝาก 3.9 %
ถอน 1 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
28 060618 eightcap logo ไม่จำกัดวงเงินฝาก ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.0 ไม่มีค่าธรรมเนียม 020418 button review forex broker 160418 enter site
29 $50 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.9 ฝาก 0 %
 ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
30 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.7 ฝาก 0 %
  ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
31 060618 eightcap logo $100  ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
 ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
32 140519 gmiedge logo $2.5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
33 300419 axitrader logo $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.2 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
34 141119 thinkmarkets logo $250  ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
35 $10 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
36 100120 icm logo $50 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
37 270521 Fusion Markets Logo $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
38 070921 vtmarkets logo $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
39 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
40 020422 zfx logo $15 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"