ขั้นตอนที่ 1

คลิก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ VTMarkets > ดูรีวิวโบรกเกอร์ VTMarkets ข้อดีข้อเสีย คลิก
คลิก “เปิดบัญชีจริง”

 

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อคลิกลิงก์ขึ้นมาจะเจอกับหน้านี้ กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกช่อง (ภาษาอังกฤษ) เมื่อเสร็จแล้วคลิก “เปิดบัญชีจริง

 

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทุกช่อง เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่อาศัยให้ครบถ้วนทุกช่อง (ภาษาอังกฤษ) เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ ถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 5

คลิกเลือกคำตอบ ของข้อมูลรายละเอียดการจ้างงานและรายได้ทางการเงิน รวมถึงความรู้และประสบการณ์การซื้อขาย ให้ครบถ้วนทุกข้อ เมื่อเสร็จแล้วคลิก “ถัดไป


ขั้นตอนที่ 6

ตั้งค่าบัญชีซื้อขาย : คลิกเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย, เลือกประเภทบัญชี, เลือกสกุลเงินของบัญชี เมื่อเสร็จแล้วคลิก “/” ฉันยอมรับเงื่อนไขด้านล่างนี้ หลังจากนั้นคลิก “ถัดไป


ขั้นตอนที่ 7

อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย
*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- บัตรประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตขับขี่

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่ ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- ใบเสร็จค่าสาธารณูประโภคเดือนล่าสุด เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์
- รายการเดินบัญชีธนาคาร ( Statement )

เมื่อแนบไฟล์เอกสารทั้งสองส่วนเสร็จเรียบร้อย คลิก “ถัดไป

*** ข้อควรทราบ: ชื่อในเอกสารหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน ต้องตรงกับชื่อในเอกสารหลักฐานที่อยู่ เอกสารต้องเป็น ชื่อของคุณ และวันที่ออกเอกสาร ต้องไม่เกิน 180 วัน ใช้เป็นไฟล์ PDF, JPG, PNG

 

ขั้นตอนที่ 8

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ VTMarkets ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่เราส่งไป ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ บัญชีเทรดก็จะได้รับอนุมัติ คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าได้ทันที