EA - (SFX-PA) Price Action (Mother Bar) Strategy

EA กึ่งอัตโนมัติ ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Inside-Outside Bar Strategy ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์ Price Action

หลักการทำงานและกลยุทธ์

   แท่งเทียน Mother Bar (M-Bar) จะเป็นแท่งเทียนที่ใหญ่ที่สุดที่จะกลืนกินทุกแท่งที่อยู่รอบข้างตัวมัน (มีพื้นที่ครอบคลุมราคาสูงสุดและต่ำสุด) โดย Mother Bar สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทอีกนั่นคือ Mother Bar (Inside) และ Mother Bar (Outside)

   Mother Bar (Inside) เป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่สุด วิธีการที่จะยืนยันได้ว่าเป็น Mother Bar (Inside) ได้นั่นคือจะต้องนับแท่งเทียนที่อยู่ติดกับตนเองไปทางขวามือ (เรียกแท่งเทียนเหล่านี้ว่า แท่งเทียนลูก หรือ Inside Bar) จะนับกี่แท่งเทียนก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ เช่น 4 แท่งเทียน, 8 แท่งเทียน ไม่ตายตัว หากจำนวน Inside Bar กำหนดไว้เป็น 4 จะหมายถึง แท่งเทียน 4 แท่งติดกันทางขวาต้องไม่มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดหลุดออกไปจาก Mother Bar (Inside) ได้ ก็จะถือว่าแท่งเทียนใหญ่แท่งนั้นเป็น Mother Bar (Inside) สมบูรณ์ วิธีเทรดตามกลยุทธ์นี้ก็คือ รอการเบรคเอ้าท์ (Breakout) ของราคา ถ้าเบรค High ของ M-Bar (in) ได้ ราคาก็จะวิ่งไปต่อ (เทรดหน้า Buy) หรือถ้าราคาเบรค Low ก็จะเทรดหน้า Sell แทนนั่นเอง

   Mother Bar (Outside) เป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่สุด วิธีการที่จะยืนยันได้ว่าเป็น Mother Bar (Outside) จะตรงข้ามกับ Inside ได้นั่นคือจะต้องนับแท่งเทียนที่อยู่ติดกับตนเองไปทางซ้ายมือ (เรียกแท่งเทียนเหล่านี้ว่า แท่งเทียนลูก หรือ Outside Bar) จะนับกี่แท่งเทียนก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ เช่น 4 แท่งเทียน, 8 แท่งเทียน ไม่ตายตัว หากจำนวน Outside Bar กำหนดไว้เป็น 4 จะหมายถึง แท่งเทียน 4 แท่งติดกันทางซ้ายต้องไม่มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดหลุดออกไปจาก Mother Bar (Outside) ได้ ก็จะถือว่าแท่งเทียนใหญ่แท่งนั้นเป็น Mother Bar (Outside) สมบูรณ์ วิธีการเทรดตามกลยุทธ์ก็คือหากพบเจอแท่ง M-Bar (out) เป็น Bullish แท่งเทียนขาขึ้น ก็ให้ Follow Buy ตามไปได้เลย หรือถ้าเป็น Bearlish แท่งเทียนขาลงก็ให้ Follow Sell ตาม

 

สามารถอ่านรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ PriceAction.com

วิธีการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน

 1. กำหนด Magic number เพื่อแยกออเดอร์ที่เปิดด้วย EA SFX-PA กับ EA ตัวอื่นในพอร์ตเดียวกัน (Default: 0)

 2. กำหนด Offset points เพื่อเป็นการถ่างจุดเข้าออเดอร์ออกไปทั้งบน (High) และล่าง (Low) เมื่อเจอแท่งเทียน Mother Bar
 3. Amount of bar, finding M-Bar (in) เป็นการกำหนดการนับแท่งเทียนไปทางขวา หากนับไปแล้วไม่มีแท่งเทียนไหนที่ราคาหลุดบนและล่างของแท่งอ้างอิงได้ จะถือว่าแท่งอ้างอิงนั้นเป็น Mother bar (In)    4. Amount of bar, finding M-Bar (out) เป็นการกำหนดการนับแท่งเทียนไปทางซ้าย หากนับไปแล้วไม่มีแท่งเทียนไหนที่ราคาหลุดบนและล่างของแท่งอ้างอิงได้ จะถือว่าแท่งอ้างอิงนั้นเป็น Mother bar (Out) แต่ EA SFX-PA จะแสดงสัญลักษณ์ว่าพบแท่งเทียนแล้วเท่านั้น จะไม่ได้เปิดซื้อขายอัตโนมัติให้เหมือนกรณีการหาแท่ง M-bar (in) โดยตามทฤษฎีก็คือหากแท่ง Mother bar (Out) ปรากฏขึ้นมาเป็น Bullish แท่งเทียนขาขึ้น (ลูกศรสีน้ำเงิน) หรือ Bearish แท่งเทียนขาลง (ลูกศรสีแดง) ก็ให้ Follow ตามได้เลย 5. SFX-PA Panel อยู่มุมล่างซ้าย ไว้จัดการกับ Pending Order และการกำหนดคุณลักษณะของออเดอร์ เช่น จำนวน Lot, TP, SL
  ความเสี่ยง EA

  ความเสี่ยงของ EA ตัวนี้อยู่ที่ผู้ใช้จะตั้งจุด finding M-Bar (in) , finding M-Bar (out) ว่าจะตั้งกี่จุด EA มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังการออกออเดอร์ให้เท่านั้น

  ผลการทำ Backtest

   

  การทำ Backtest ไม่สามารถทำ Backtest แบบ optimization ได้ (แบบกำหนดจุด start , step , stop) แต่สามารถทำ manual test ด้วยตัวเองได้

  โบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับ EA

   

  เนื่องจาก EA SFX-PA  เป็น EA ที่สามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์ ถ้าให้ดีกว่า ให้เทรดกับโบรกเกอร์ที่มีสเปรดน้อย และความมั่นคงสูงเช่น

    โบรกเกอร์  ดูรีวิวข้อดีข้อเสีย
   150702 icmarkets logo  ICMarkets  คลิก
   170306 tickmill logo  Tickmill  คลิก
   141119 thinkmarkets logo  Thinkmarkets  คลิก
   150620 xm logo  XM  คลิก
   150620 exness logo  Exness  คลิก
   140519 gmiedge logo  GMI

   คลิก

   

1.    

 Download EA SFX-PA : คลิก