Broker Name Regulation Max Leverage Lowest Spreads Minimum Deposit Minimal Lot Contact

HFM

HFMarkets

SV, CySEC, DFSA, FCA, FSCA, FSA, CMA 2000 : 1 0.0 pips $5 0.01 lot View Profile
Visit Website

Land-FX

FCA,FSA 1000 : 1 0.7 pips 500 THB 0.01 lot View Profile
Visit website
060618 eightcap logoEIGHTCAP ASIC 500 : 1 0.0 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit website


SWISSQUOTE BANK

FINMA 400 : 1 1.8 pips 100$ 0.01 lot View Profile

Fusion Markets

ASIC, VFSC  500 : 1   0.0 pips 500 THB  0.01 lot  View Profile
Visit Website

Broker FBS
FBS

CRFIN in Russia,
IFSC
3000 : 1

3 pips – Mini
1 pips – Standard
1 pips - Cent
0.2 pips - Unlimited
0 pips - Zero
0.2 pips - Segrega

$1 0.01 lot

View Profile
Visit website

280618 mplus logoMPLUS

VFSC

200 : 1  Stand

1.5 pips – Stand

$1 0.01 lot

View Profile
Visit Website

290318 atfx logoATFX FCA, CySEC 200 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website
171120 lcg logoLCG FCA 1:500 0 pips 10$ 0.01 lot View Profile
Visit Website
Broker Octafx
OctaFX
IFSA of St.Vincent
and the Grenadines
500 : 1 0.2 pips $5 0.01 lot  Mini
0.1 lot  Standard
View Profile
Visit website

 

MAXEXCHANGE

FSA 1:1000 0.4 pips $1 0.01 lot

View Profile
Visit website


Exness
CySEC, FCA

Unli : 1  Stand
Unli : 1 Raw   
Unli : Zero

0.3 pips – Stand
0 pips – Raw
0 pips – Zero
$1 0.01 lot  Stand
0.01 lot  Raw
0.01 lot  Zero

View Profile
Visit website

170803 roboforex logoRoboForex CySEC, IFSC 1000:1 0.4 pips $10 0.01 lot View Profile
Visit Websit

www.fxclearing.com
FXCL Markets

IFSC 500 : 1

1 pips - Micro
1 pips - Mini
0.6 pips - ECN Li
0.8 pips - ECN Inta
1 pips - ECN Sca

$1 0.01 lot View Profile
Visit website
http://www.icmarkets.com
IC Markets
ASIC 500 : 1

1 pips - Mini
1 pips - Stand
0 pips - ECN

$200 0.01 lot View Profile
Visit Website
180209 usgfx logoUSG ASIC, AFSL 500 : 1 1.3 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website
https://www.fxopen.com
FXopen
FSPR, FSCL
ASIC; FCA UK
500 : 1 2 pips - Mini
2 pips - Stand
0 pips - ECN
$1 0.01 lot all View Profile
Visit website
Visit WebsiteOlymp Trade  FinaCom  200:1 0 Pips  $1   0.01 lot  View Profile
Visit Website
http://forex4you.com
Forex4you
FSC of BVI 1000 : 1 0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP
$1 0.0001 lot Cent
0.01 lot Classic
0.01 lot STP
Visit website
View Profile
http://www.fxprimus.com
FXPRIMUS
CySEC 500 : 1 2 pips - Mini
0.8 pips - Stand
0 pips - ECN
$100 0.01 lot all View Profile
Visit Website
Broker FXTM
FXTM
CySEC, FCA 1000 : 1 0.0 pips - ECN
0.1 pips - Stan
$1 0.01 lot all

View Profile
Visit Website

Pepperstone
Pepperstone
ASIC 500 : 1 1 pips - Stand
0.1 pips - Razor
1 pips - No Swap
0 Pips - Active Trade
$200 0.01 lot all View Profile
Visit Website

vantage

Vantage FX

FCA, ASIC, CIMA 500 : 1  0.0 pips $50 0.01 lot View Profile
Visit Website
JustForex
JustForex
FSC of Belize 2000 :1 Mini
500 : 1 NDD
500 : 1 ECN
2 pips - Mini
0.8 pips - NDD
0 pips - ECN
$500 0.01 lot all View Profile
Visit Website
Fullerton Markets
Fullerton
SFP, NZBN 200 : 1 0.5 pips - Live $200 0.01 lot all View Profile
Visit Website
FXChoice
FXChoice
IFSC of Belize 200 : 1 0.5 pips - Class
0 pips - Pro
$100 0.01 lot all View Proflle
Visit Website

MTrading
IFSC, EFSA 1000 : 1
Max
0.0 pips Low
2 pips High
$10 0.01 lot all View Profile
Visit Website

FxPro
CySEC, FCA
FSB, MiFID
500 : 1
Max
0.6 pips  $100 0.01 lot all View Profile
Visit Website
210218 fibogroup logoFIBOBROUP FSC, CySEC
FCA
1000 : 1 0.8 pips $50 0.01 lot View Profile
Visit Website
170306 tickmill logoTICKMILL FCA 500 : 1 1.6 pips $25 0.01 lot View Profile
Visit Website
170523 gkfx logoGKFX FSC 500 : 1 0.6 pips $50 0.01 lot  View Profile
Visit Website

AETOS.COM

AETOS

FCA, ASIC, VFSC, CIMA up to 800

Genneral 1.8 pip
Advance 1.2 pip
Pro 0.0 pip

$50
$50
$20,000

0.01 lot  View Profile
Visit Website

XM

 FCA, ASIC,IFSC,
CySec
 888 : 1 1 pips – Micro
1 pips – Standard
0 pips - Ultra low 
$5  0.01 lot  View Profile
Visit Website 

Dukascopy

 Finma
 200 : 1 1.7 pips   $1 0.01 lot   View Profile
Visit Website 

Swiss Markets

CySEC, MiFID, FSC 500 : 1 0 Pips 200$ 0.01 lot  View Profile
Visit Website

Tifia

VFSC 1000 : 1 0 Pips $10 0.01 lot  View Profile
Visit Website

INFINOX

 FCA, SCB 400 : 1 0.0 pips $10 0.01 lot  View Profila
Visit Website

Avatrade

ASIC,FSCA,FSA 400 : 1 0.6 pips $100 0.01 lot  View Profile
Visit Website

Gmiedge

FCA, VFSC 2000 : 1 0.1 pips $2.5 0.01 lot  View Profile
Visit Website

Axitrader

FCA, ASIC, FSP, DFSA   0.0 pips $1 0.01 lot  View Profile
Visit Website

Anzo Capital

IFSC, ASIC 500 : 1 0.1 pips $100 0.01 lot  View Profile
Visit Website
 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"