เข้าไม่ถึงซอฟต์โลน ชงตั้งกองทุนหมื่นล้าน ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว

5 สมาคมท่องเที่ยว ชงรัฐบาลเยียวยาด่วน แอตต้าหนุนตั้งกองทุนฟื้นฟูรีสตาร์ทธุรกิจ สมาคมโรงแรมไทย-สปา รมว.ท่องเที่ยว จ่อนำหารือคลัง ขอใช้เงินในกรอบวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่องขณะที่สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต 270 รายเรียกร้องทุนเพื่อกลับมาเพิ่มกิจการรับ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

จาก ผลกระทบของโควิด-19 ระลอก3 ซ้ำเติม ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ย่ำแย่อยู่แล้วกำลังจะขาดใจตาย ประกอบกับ มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ โดยเฉพาะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน ในช่วงที่ผ่านมาการช่วยเหลือยังไม่ตรงจุด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นเอสเอ็มอี ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน ส่งผลต้องดิ้นรนกันต่อไปเพื่อความอยู่รอด โดย 5 สมาคมท่องเที่ยว อยู่ระหว่างหารือเพื่อเสนอมาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่ ผ่านไปยังนายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
นายศิษฏิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าที่ผ่านมาธุรกิจนำเที่ยวโดยเฉพาะทัวร์อินบาวด์ (นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย) มีทั้งที่ต้องปิดกิจการแบบถาวรและปิดชั่วคราว 100% ประกอบกับที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐได้ เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับเป็นธุรกิจที่จะไม่สามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอนในช่วง2-3ปีนี้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อให้
แอตต้า จึงต้องการเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุน การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว และมีการตั้งผู้บริหารกองทุน เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการได้ เนื่องจากเมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งบริษัททัวร์และไกด์ก็พร้อมกลับมาทำงานได้
เบื้องต้นการตั้งกองทุนนี้ ได้หารือในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แล้ว คาดว่าจะขอรัฐสนับสนุนวงเงินราว 1 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกันแอตต้าจะหารือร่วมกับสมาคมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสมาคมสปาไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสมาคมโรงแรมไทยด้วย ว่าเห็นด้วยต่อการร่วมกันจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ เพื่อขยายการตั้งกองทุนให้ครอบคลุมรวมไปถึงการเสนอเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีภาคการท่องเที่ยว ซึ่งควรปรับให้ทันสมัย ไม่มีความซ้ำซ้อน และต้องการขอให้ได้รับการส่งเสริมด้านภาษีเป็นกรณีพิเศษ เหมือนที่บีโอไอ ให้การสนับสนุนผู้ส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ขอสนับสนุนโค-เปย์ ให้รัฐช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงาน การขอพักต้น พักดอกซอฟต์โลน เป็นต้น โดย ทั้ง 5 สมาคมจะนำเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการประชุมร่วมกันวันที่ 9 มิถุนายนนี้
นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย(ทีเอชเอ) กล่าวว่า สิ่งที่สมาคมโรงแรมต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐมากในขณะนี้ได้แก่ 1.ขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าจ้างแรงงานคนครึ่งร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม ฝั่งละ 7,500 บาทต่อเดือน สำหรับค่าจ้างแรงงานไม่เกิน15,000 บาทต่อเดือน จากพนักงานโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องที่มีทั้งหมดราว4.5 แสนคน หรือ โค-เปย์เม้นท์ เพราะแม้โรงแรมจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็ได้รับผลกระทบมาก
จากต้นทุนที่สูงมากโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน ซึ่งตอนนี้แทบไม่ไหวกันแล้ว จนมีการทยอยปิดกิจการชั่วคราวเพิ่มขึ้นโดยวันนี้โรงแรมมีการจ้างงานเฉลี่ยเพียง51%ของการจ้างงานเดิมก่อนเกิดโควิด มีโรงแรมเปิดให้บริการอยู่เพียง38% และอีก41%เปิดกิจการเป็นบางส่วน ถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนโคเพย์เม้นท์เพื่อช่วยจ่ายให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีก็ควรมองถึงธุรกิจโรงแรมด้วย เพราะมีการจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบมากเช่นกัน
2.ขอให้มีการจัดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากภูเก็ต เพื่อให้เข้าตามมาตรฐานSHA Plus ในการสร้างจุดขายในการเปิดรับนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ
3.ขอให้พิจารณาถึงการลดจำนวนวันที่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเดินทางออกจากภูเก็ตได้จาก 14 วันเหลือ7วัน 4.ขอให้มีการเร่งการฉีดวัคซีนในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ด้านนายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่าทางสมาคมฯ จะเสนอรมว.ท่องเที่ยวใน 2 เรื่องหลักเพื่อฟื้นฟูธุรกิจสปา ได้แก่
1.การขอให้รัฐสนับสนุนมาตรการโค-เพย์เม้นท์ เรื่องของการจ้างแรงงาน โดยต้องการให้รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงาน 50% เพราะธุรกิจสปาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นธุรกิจที่ยังจะเดินต่อได้หากมีการรักษาการจ้างได้ ซึ่งธุรกิจสปาและนวดแผนไทย มีผู้ประกอบการทั่วประเทศอยู่ที่ 9 พันราย(เฉพาะที่มีใบอนุญาต)มีพนักงานกว่า 1.2 แสนคน ที่ผ่านมาทยอยปิดกิจการไปกว่า 70% แล้ว แต่ธุรกิจที่ยังเปิดอยู่ก็อยากให้รัฐสนับสนุนค่าจ้างให้คนละครึ่งร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อรักษาการจ้างงานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้
2.ขอให้มีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พนักงานสปาและนวดแพทย์ไทย เพื่อให้กลับมาบริการได้อย่างมั่นใจทั้งลูกค้าและพนักงาน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าได้มีการหารือกับแอตต้า ซึ่งเสนออยากให้ตั้งกองทุนฟื้นฟูและรีสตาร์ทธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ไปรวบรวมมา ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร รวมถึงจะหารือกับสมาคมต่างๆในการท่องเที่ยวด้วย เพื่อจะนำไปหารือกับกระทรวงการคลัง ในการใช้เงินกรอบวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า มีช่องว่างหรือความเป็นไปได้ตรงไหน ที่จะช่วยเสริมสภาพให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้
ขณะที่นายสร้างสรร ทองตัน นายกสมาคมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า เบื้องต้นมีสมาชิก 270 ราย ต้องการทุนเพื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง หลังปิดบริการไป 90% ซึ่งจะยื่นเสนอภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อฟื้นฟู โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
Source: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

 

คลิก

Cr.Bank of Thailand Scholarship Students
----------------------------------------------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b 

Line ID:@fxhanuman

Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/

เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex

#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you

100521 bdswiss TH Bonus FTD 843x150px

280421FXHuman Banner 843x150 zeromarkets 

Broker Name Regulation Max Leverage Lowest Spreads Minimum Deposit Minimal Lot Contact

BDSwiss

FSC 400 : 1

1.5 pips – Classic
1.1 pips – VIP
0.0 pips - Raw

$300 0.01 lots View Profile
Visit Website

WeTrade

FCA, FSA 1000 : 1

0.0 pips ECN
1 Pips STP

$20 0.01 lot all

View Profile

Visit website

 

zeromarkets

ASIC 500 : 1

0.0 pips 

AU$100 or equivalent 0.01 lot View Profile
Visit website

EIGHTCAP

ASIC

500 : 1

0.0 pips

$100

0.01 lot 

View Profile

Visit website

Forex4you

FSC of BVI 
1000 : 1 0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP
$1 0.01 lot all 


Visit website
View Profile 

 

XM

FCA, ASIC,IFSC,
CySec
888 : 1 1 pips – Micro
1 pips – Standard

0 pips - Zero
$5 0.01 lots View Profile
Visit Website

TICKMILL

FCA 500:1 1.6 pips $25 0.01 lot View Profile
Visit website

GKFX

FSC 500:1 0.6 pips $50  0.01 lots View Profile
Visit Website
290318 atfx logoATFX FCA, CySEC 200 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website
171120 lcg logoLCG FCA 1:500 0 pips 10$ 0.01 lot View Profile
Visit Website

 

Swissquote bank

 FINMA
400 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot 
View Profile
Visit Website
Broker Exness
Exness
CySEC, FCA

Unli : 1  Mini
Unli : 1  Stand
200 : 1  ECN

0.2 pips – Mini
0.1 pips – Stand
0 pips – ECN
$1 0.01 lot  Mini
0.1 lot  Stand
0.1 lot  ECN

View Profile
Visit website

170803 roboforex logoRoboForex CySEC, IFSC 1000:1 0.4 pips $10 0.01 lot View Profile
Visit Websit

www.fxclearing.com
FXCL Markets

IFSC 500 : 1

1 pips - Micro
1 pips - Mini
0.6 pips - ECN Li
0.8 pips - ECN Inta
1 pips - ECN Sca

$1 0.01 lot View Profile
Visit website

 

Pepperstone

ASIC 500 : 1

1 pips - Stand
0.1 pips - Razor
1 pips - No Swap
0 Pips - Active Trade

$200 0.01 lot View Profile
Visit Website
180209 usgfx logoUSGFX ASIC, AFSL 500 : 1 1.3 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website

 

AxiTrader

FCA, ASIC, FSP, DFSA 400 : 1  0.0 pips $1 0.01 lot all View Profile
Visit website

 

GMIEDGE

 FCA, VFSC  2000:1 0.1 Pips  $2.5   0.01 lot View Profile
Visit Website
http://forex4you.com
Forex4you
FSC of BVI 1000 : 1 0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP
$1 0.0001 lot Cent
0.01 lot Classic
0.01 lot STP
Visit website
View Profile
http://www.fxprimus.com
FXPRIMUS
CySEC 500 : 1 2 pips - Mini
0.8 pips - Stand
0 pips - ECN
$100 0.01 lot all View Profile
Visit Website

Dukascopy Bank

FINMA 200 : 1 1.7 pips 
$1 0.01 lot all

View Profile
Visit Website

FXTM

CySec ,FCA,IFSC 1000 : 1

0.0 pips - ECN

0.1 pips -Stan

$1 0.01 lot View Profile
Visit Website

AETOS.COM

AETOS

FCA, ASIC 200 : 1 1.8 pips $250 0.01 lot View Profile
Visit website

IC Markets

ASIC 500 : 1 1 pips - Mini
1 pips - Stand
0 pips - ECN
$200 0.01 lot

View Profile

Visit website

 

ดูตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ทั้งหมด คลิก

 

 

 

 

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"