วิธีถอนเงิน Swiss Markets

1. เมื่อล็อคอินเข้ามายังโปร์ไฟล์แล้ว ให้คลิกตรง “ การชำระเงิน ” เลือกหัวข้อ “ ถอนเงิน ” ถัดมา คลิกเลือกบัญชี > กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการถอน > คลิก “ ดำเนินการต่อ

 

2. คลิก “ สร้างคำขอถอนเงิน


3. กรอกข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอนเงินในส่วนนี้ให้ครบถ้วน คลิกยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ถัดมาคลิกตรง “ ถอนเงิน

 

4. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในส่วนนี้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง คลิกตรง “ ส่ง


5. คำขอการถอนเงินได้ถูกส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งคำขอทำธุรกรรม และสามารถตรวจสอบข้อความผ่านทางอีเมลได้อีกช่องทาง ในส่วนนี้ คลิกตรง “ ปิด ” ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของขั้นตอนการถอนเงิน