เตคุณ วรรณเพชร (อ.ปิ๊ป)

ผมมีประสบการณ์ในตลาดหุ้น 8 ปี ตลาด Forex 4 ปี และผมใช้ Dowtheory, Elloit wave,Harmonic pattern, Fibonacci ในการวิเคราะห์ และผมคิดว่าเทคนิคดังกล่าวจะทำให้เรามีจุดเข้าที่ได้เปรียบ ซึ้งจะทำให้เราขาดทุนน้อยลงและกำไรมากขึ้น