1. คลิกที่นี่ เพื่อล๊อกอินเข้าระบบ
 2. กรอก Phone or E-mail และรหัสผ่านดังรูป > LOGIN
  share4you
 3. คลิก > Share4you
  share4you
 4. ตรง My Rule Portfolio คลิกพอร์ตที่ต้องการปรับสเกลดังรูป เลือก Edit Rule
  share4you
 5. คลิก Show more options
  share4you
 6. เลือก Edit
  share4you
 7. ใส่สเกลตามต้องการ > Save
  share4you
 8. สเกลจะเปลี่ยนไปดังรูป
  share4you

 

http://www.forex4you.com