1. เข้าไปหน้าเว็บ www.vantagefx.com หรือเข้าจากทางเมล์กด Click Here เพื่อเข้า login client portal (จัดการพอร์ตเรา)

- ใส่ email + password ของเรา แล้วกด Login

2. ไปที่หัวข้อ Deposit (ฝากเงิน)

3. เลือกช่องทางทำรายการ (ให้เลือกวิธีตัดบัตรเดบิต)

4. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการใส่เงิน (ตามรูป) แล้วกด Submit

5. กด Payment

6. ใส่รายละเอียดการตัดบัตรของท่าน แล้วกด Pay
- หากท่านที่ยังไม่เคยสั่งซื้อของโดยการตัดเงินผ่านบัตร ให้โทรติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารนั้นๆ เพื่อแจ้งขอเปิดระบบเพื่อสั่งซื้อของ online
- *** เป็นไปได้แนะนำให้ใช้การตัดบัตรเดบิตจากธนาคารกรุงเทพ จะง่ายกับการทำธุรกรรม เพราะจะมีเลขหน้าบัตรโชว์ใน internet banking ด้วย หากไม่มีก็สามารถใช้ธนาคารอื่นได้

- เมื่อตัดบัตรเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเมล์ตอบรับการโอนเงินกลับจากทาง Support Vantage
ตย.อีเมล์

7. ให้ส่งข้อมูลการโอนตัดบัตรมาที่ ”ป้อน” โดยส่งรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
- เลขพอร์ตที่เอาเงินเข้า
- เมล์ตอบรับการโอนเงิน
- รูปถ่ายหน้าบัตรเดบิตที่ตัดเงิน
- รูปรายละเอียดการโอนเงิน โดยมี ชื่อ-สกุล, เลขที่บัญชี, Transaction การโอนเงิน ในหน้า Internet Banking หรือ Mobile App. (เปลี่ยนหน้าเป็นภาษาอังกฤษ)

ตย. ทำจาก Internet Banking (ส่งรูปมาอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวครอปรายการให้)ตย. ทำจาก Mobile Banking หรือ Mobile App.

8. ทางโบรคเกอร์จะตรวจสอบและรอการ Approve เงินเข้าพอร์ต หากเรียบร้อยจะมีเมล์แจ้งกลับหาลค.ดังนี้

 

ดูรีวิวโบรกเกอร์ Vantagefx ข้อดีข้อเสีย คลิก