วิธีถอนเงิน LCG หากยังไม่ได้สมัครเปิดบัญชีเทรดกับ LCG เปิดบัญชีเทรด LCG

 

- Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) เป็นรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส

ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com 
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com 
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th 
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th 
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com 
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารธนชาติ www.thanachartbank.co.th 
Swift Code: THBKTHBK

ธนาคารทหารไทย www.tmbbank.com 
Swift Code: TMBKTHB