ขั้นตอนการสมัคร เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ HF Markets

 

 

ขั้นตอนที่ 1

- คลิกลิงค์  เปิดบัญชี ดูรีวิวเพิ่มเติม คลิก

- เมื่อคลิกลิงค์ขึ้นมาแล้ว คุณจะเจอกับหน้าต่างดังรูป ให้คุณทำการคลิก เลือกภาษาที่คุณต้องการ หลังจากนั้น คลิก “ เปิดบัญชีจริง ”

- กรอกข้อมูลประเภทของลูกค้า

- สกุลเงินที่ใช้ในบัญชี แนะนำเลือก : USD

- ประเภทของลูกค้า เลือก : แต่ละบุคคล

- กรอกข้อมูลส่วนตัว ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

- ประเทศที่อยู่อาศัย

- คำนำหน้าชื่อ

- ชื่อจริง

- นามสกุล

 

กรอกข้อมูลส่วนตัว ( ต่อ )

- ที่อยู่อีเมล์

- วัน เดือน ปีเกิด

- หมายเลขโทรศัพท์

- คลิก เครื่องหมายถูกทั้ง 3 ข้อ ในช่องสี่เหลี่ยม

- แจ้งผลลัพธ์ ผลบวกเลข ตามที่เห็นลงในช่องสี่เหลี่ยม

- คลิก ลงทะเบียน

 

 

ขั้นตอนที่ 2

- การยืนยันการเปิดบัญชี : ให้คุณกลับไปเปิดอีเมล์ของคุณอีกครั้ง

 

 

ขั้นตอนที่ 3

- คลิกเปิดข้อความที่ทางโบรกเกอร์ HotForex ส่งมาให้คุณ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้คุณ คลิก ตรงลิงค์ดังรูป

 

 

ขั้นตอนที่ 4

- เมื่อคุณ คลิกลิงค์มา ก็จะเจอกับหน้านี้ : ให้คุณทำการคลิกตรงบัญชีของฉัน ตามด้วย คลิกอัพโหลดเอกสาร

 

 

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนการลงทะเบียนให้สำเร็จ

- ข้อมูลข้างต้น : ในส่วนตรงนี้ระบบจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติตามที่คุณได้กรอกข้อมูลไปในขั้นตอนแรก

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

- ประเทศที่เกิด

ข้อมูลการติดต่อ ( กรอกให้ครบถ้วน )

- เลือกประเทศ

- เมือง

- ที่อยู่

- รหัสไปรษณีย์

 

 

ข้อมูลนักลงทุน และ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี

- มูลค่าสุทธิโดยประมาณ

- รายได้ต่อปีประมาณ

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับในการซื้อขายภายใน 12 เดือนถัดไป

- แหล่งเงินทุน

- การศึกษา

- อาชีพ

- คลิก ไม่ใช่ ทั้ง 2 ข้อ

 

 

ความรู้และประสบการณ์ซื้อขาย

- 3 ข้อนี้ คลิกเลือกตอบข้อมูลตามความเป็นจริง

ความรู้ด้านการลงทุน

- คุณเคยเข้าร่วมการสัมมนาหรือเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการซื้อขายหรือ Forex หรือไม่

( เลือกตอบตามความจริง )

 

 

คำยืนยัน

- คลิก ไม่ใช่ ทั้ง 3 ข้อ

- คลิก เครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยม

- คลิก เสร็จสิ้น

 

 

ขั้นตอนที่ 6

- เจอกับหน้านี้ ให้คุณคลิกตรง บัญชีของฉัน ตามด้วยคลิก อัพโหลดเอกสาร

 

 

ขั้นตอนที่ 7

- การอัพโหลดเอกสาร : ในส่วนนี้ให้คุณแนบเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นในส่วนของ พาสปอร์ต, ใบอนุญาตขับขี่, หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

*** ตรวจสอบคุณภาพของการสแกนหลักฐานเหล่านี้เพื่อให้ทางระบบสามารถเห็นภาพและอ่าน ข้อความทั้งหมดในรูปได้ แนะนำเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG

- คลิก เลือกไฟล์

- คลิก Upload

 

 

ขั้นตอนที่ 8

- การอัพโหลดเอกสาร : ในส่วนนี้เป็นการอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ เลือกมาอย่างอย่างหนึ่ง จะเป็นในส่วนของ ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ

ค่าประปา ค่าโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

*** ตรวจสอบคุณภาพของการสแกนหลักฐานเหล่านี้เพื่อให้ทางระบบสามารถเห็นภาพและอ่าน ข้อความทั้งหมดในรูปได้ แนะนำเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG

- คลิก เลือกไฟล์

- คลิก Upload

 

 

ขั้นตอนที่ 9

- เป็นการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์ HotForex

- ในส่วนนี้ คุณได้ทำการอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่เสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารของคุณ ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 วัน

ทำการ เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว บัญชีของคุณจะเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

 

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"